बायो गैस लाभार्थी सूची  - रायबरेली

 

अमावा हरचंदपुर
राही लालगंज
 डीह  छतोह
डलमऊ खीरो  
ऊंचाहार दीनशाहगौरा
महाराजगंज  सताव
 सलोन सरेनी
बछरावा जगतपुर
शिवगढ़ रोहनिया